Zarejestruj się:

Podane stawki są kwotami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Uwaga pielęgniarki/pielęgniarze i położne/położni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku!

OIPiP w Gdańsku dofinansuje Wam 50% kosztów uczestnictwa w warsztatach, należy spełnić 2 warunki:

  1. Regularnie opłacać składki członkowskie
  2. Przedstawić imienną fakturę za udział w wydarzeniu oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo